DRS – DRAG REDUCTION STRUCTURE

Ma na celu zmniejszenie oporu i niekorzystnego gradientu ciśnienia poprzez optymalizację aerodynamicznego kształtu skrzydła. Dzięki zastosowaniu DRS kierunek przepływu powietrza przy krawędzi spływu jest znacznie bardziej progresywny. Zwiększa to wydajność bez wpływu na bezpieczeństwo i obsługę.