RAM – SYSTEM WLOTU POWIETRZA

Układ RAM Air Intake opiera się na skierowaniu wlotów powietrza w profilu do wewnątrz, co zapewnia optymalne ciśnienie wewnętrzne pod każdym kątem natarcia. Wynik? Większe ciśnienie wewnętrzne oznaczające lepsze buforowanie turbulencji i większą spójność kształtu profilu w całym zakresie prędkości. Doskonałe sterowanie przy niskiej prędkości osiąga się poprzez wydłużenie drogi sterowania zapewniając większą kontrolę i stabilność.