RSD – RADIAL SLICED DIAGONAL

Technologia wewnętrznej struktury skrzydła. Zawiera niezależne i skutecznie zorientowane ukośne żebra, które podążają za kierunkiem tkaniny. Poprawia to wytrzymałość, zmniejsza wagę i minimalizuje deformacje. Obecnie, aby poprawić rozkład naprężeń i zmniejszyć liczbę punktów podczepienia, większość skrzydeł ma ukośne żebra, które są połączone od punktów podczepienia do sąsiednich profili. W konwencjonalnych żebrach ukośnych cykle pracy z dala od osi tkaniny o najwyższej wytrzymałości powodują utratę kształtu, co zmniejsza spójność skrzydła, a tym samym efektywność aerodynamiczną.